Detaljhandeln efter pandemin – hur du får tillbaka kunden och vad du ska satsa på

Detaljhandeln efter pandemin – hur du får tillbaka kunden och vad du ska satsa på

Pandemin medförde en kraftig nedgång i antalet besökare i detaljhandeln. Många av dessa, man spår upp mot 30 procent, kommer inte att återvända till fysiska butiker förrän viruset är helt utrotat. Samtidigt har e-handeln inom konfektion blomstrat där många har ökat sin försäljning 100 procent och mer. 

En köpstark målgrupp att nå är de äldre som inte besöker butiker, men ej heller har någon vana och ibland även vilja, att handla på nätet. Denna målgrupp är vana vid och vill bli sedda och omhändertagna – de vill helt enkelt ha mycket service.

Tekniska lösningar

För att behålla och nå kunder som detaljhandeln tappat under pandemin så har flera tekniska lösningar tagits fram. Ett hjälpmedel för detta är bland annat appar som Connect som lanserats, där personliga förslag kan ges till kunden. Det centrala i appar som Connect, är att återskapa nyckelfaktorerna från butiksupplevelserna, men att göra det online. Genom virtuella personal shoppers kommunicerar kunden och butiken på ett effektivt sätt. Detta har visats sig så framgångsrikt att företag nu breddar det till andra målgrupper, då det visats att det ökar försäljningen i flera målgrupper.

Lisa Rogalin

Läs mer:

Business of Fashion

Klicka här för att läsa om hur Galeries Lafayette arbetar med Personal Shopping online under pandemin.